Event is over

Time and date: Thursday April 11th 09:00 – 16:00
Location: Rebel, Universitetsgata 2, Oslo

 Security threats and vulnerabilities within PNT services

Critical societal functions are increasingly dependent on services that can determine the correct position, navigation and time (PNT). To a large extent these functions are based on global navigation satellite systems (GNSS). The Norwegian Public Road Administration, Norwegian Communications Authority, Norwegian Defence Research Establishment, Norwegian Space Agency and Norwegian Metrology Service have taken initiative for the test arena Jammetest.

As a prelude to Jammetest 2024 on Andøya, authorities, academia and industry are invited to Jammetest Forum. At Jammetest Forum we will hear more from the players behind it and from participants at Jammetest.

Register for the event here.

NB! The event is in Norwegian language only.

Program:

09:00 - 10.00: Registrering og kaffe

10.00 - 12.00: Sikkerhetstrusler og sårbarheter innen tid- og stedfesting

12.00 - 13.00: Lunsj

13.00 - 16.00: Jammetest 2024

Innledere:

Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør, Statens vegvesen

Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Øyvind Tengesdal, kommandørkaptein, Forsvaret

John-Eivind Velure, fungerende administrerende direktør, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Geir Samuelsen, administrerende direktør, Justervesenet

Steinar Thomsen, avdelingsdirektør, Norsk Romsenter

Trygve Sparr, forskningsdirektør, Forsvarets forskningsinstitutt

Lars Vågsdal, direktør for teknologidivisjonen, Avinor

Beate Krogstad, konserndirektør, Digital & IT, Statnett

Olav Lysne, leder Ekspertutvalget for nasjonal kontroll med digital infrastruktur

Harald Hauglin, tidssjef, Justervesenet

Tomas Levin, sjefsingeniør, Statens vegvesen

Nicolai Gerrard, senioringeniør, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Ulf Ekstedt, Senior specialist GNSS, Ericsson AB

Ola Martin Lykkja, R&D-ingeniør, Q-free ASA

Aiden Morrison, senior scientist, SINTEF

Ståle Helleberg, overingeniør, NRK

Jammertest 2023. Photo: David Jensen